Villmarkskledning/Villmarkspanel

Villmarkskledning/
Villmarkspanel

All villmarkspanel fra Solem sag sages ut av stokk med høy andel kjerneved og primært av andrestokk i treet for få mest mulig friske kvister. Alle overliggere til stående og liggende villmarkskledning er handbarket etter tørking og har bredder mellom 20 og 35 cm. Større bredder leveres også. Underliggere er 19 x 175 mm rette bord. 

Liggende villmarkspanel har en rett kant med bredde 25 til 35 cm.  

Bilder

Kontakt Oss