En av Norges største leverandører av laftetømmer og spesialdimensjoner. Laftetømmer og villmarkskledning leveres av Solem Sag over hele landet.

   

Spesialsagbruk for alt innen laft, villmarkspanel, spesialdimensjoner og komplette landbruksbygg i heltre

Fornøyde kunder

Kundens ønsker er alltid i fokus uavhengig av størrelse på leveransen.

Solid samarbeidspartner

Vi har et godt og langt fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

La fagfolk gjøre jobben

Våre fagfolk har lang erfaring fra de fleste oppdrag i bransjen, og vi jobber alltid for å opprettholde en god kvalitet i arbeidet vi gjør. 

Om oss

Om oss

Spesialsagbruk for alt innen Laft, villmarkspanel, spesialdimensjoner til nybygg og restaurering, og komplette landbruksbygg i heltre

Solem Sag As har siden 1987 spesialisert seg på å levere alle dimensjoner til laftenæringa i Norge basert på den storvokste nordmørsfurua i tillegg til den tettvokste furua fra skogene i Trøndelag. Laftetømmer sages i 150 til 250 mm tykkelse med sin naturlige avsmalning og i lengder mellom 3 og 9 meter. Ellers kan alle dimensjoner til alt fra sviller, stolper søyler og bjelker leveres uhøvla eller høvla. Alle våre produkter er laget av grov malmfuru fra lokale leverandører levert gjennom Allskog, Nortømmer og SB-skog som er sertifisert etter ISO 9001 og 14001. Dette innebærer at Norsk PEFC Skogstandard og NA Doc 53 209-07, er lagt til grunn for virksomheten. Solem Sag A/S er assosiert medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Laft. Se på våre produkter og ta gjerne kontakt så besvares forespørsel, bestilling og spørsmål om dine planer raskt.  

Norsk Laft
Norsk Laft

Norsk Laft

Norsk PEFC Skogstandard
Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard

Våre produkter

Laftetømmer/Lafteplank

Laftetømmer og lafteplank sages i tykkelser på 6, 8 og 10 " tykkelser med sin naturlige avsmalning i lengder mellom 3 og 9 meter. Vi leverer årlig mellom 50 til 100 000 meter laft og spesialdimensjoner både høvla og uhøvla til privat og bedriftskunder over hele Norge. 

Massivtre/Slipplaft/Elementlaft

Vi leverer ferdige tømmervegger i elementlaft til bruk i store og små bygg. Til landbruket er vi leverandør av komplette bygg i heltre.

Trykk på bildet over så finner du en reportasje om byggingen av et større bygg vi har levert.  

Villmarkskledning/Villmarkspanel

All villmarkspanel fra Solem sag sages ut av stokk med høy andel kjerneved og primært av andrestokk i treet for få mest mulig friske kvister. Alle overliggere til stående og liggende villmarkskledning er handbarket etter tørking og har bredder mellom 20 og 35 cm. Større bredder leveres også. Underliggere er 19 x 175 mm rette bord. 

Liggende villmarkspanel har en rett kant med bredde 25 til 35 cm.  

Spesialdimensjoner

Vi leverer store og små dimensjoner og mengder av spesielle dimensjoner til nybygg og restaurering. 

Rørstrø

Vi er direkteleverandør av alle typer sviller og rørstrø til aktører innen offshore og basevirksomheter i Norge. Dette være seg både store og mindre leveranser av spesielle boksdimensjoner og ferdig freste rørstrø til borerør og gassrør med rørdiameterfra 70mm opptil 500mm. Rørstrø leveres også ferdig spikret med kiler for legging av alle typer stålrør.  

Emballasjelast

Trelast av lavere kvaliteter leveres som emballasjelast av dimensjoner som går til palleprodusenter og annen type produksjon av treemballasje. All Emballasjelast varmebehandles iht. Mattilsynets godkjenningskrav for varmebehandling av trelast til treemballasje.  

Høvling/Laftehøvling

Vi høvler store og små dimensjoner. Og som bildet over viser dimensjoner helt opp til 550 mm.

Bilder

Kontakt oss!

71 65 91 6192 62 20 40
Solemsvegen 33, 6653 ØVRE SURNADAL
Orgnr 991 436 138

Besøksadresse

Solemsvegen 33

6653 Øvre Surnadal

Fakturaadresse

Nordsida 1604

6653 Øvre Surnadal